Termeni și Condiții

Dacă vă folosiţi de serviciile sau informaţiile oferite de website, aceasta va însemna acceptarea termenilor şi condiţiilor de mai jos.

În situaţia, în care nu sunteţi de acord cu termenii prezentului document, vă rugăm să părăsiţi e-medicina.md şi să nu mai accesaţi acest site. Orice acces pe e-medicina.md va fi considerat, de acum încolo, acceptarea termenilor şi condiţiilor documentului de mai jos.

Aceşti termeni şi condiţii se pot modifica periodic. Veţi fi notificat, ori de cate ori se produc modificări ale termenilor şi condiţiilor website-ului.

  1. Protecţia propirietăţii intelectuale

Conţinutul şi design-ul e-medicina.md, precum şi orice alt material ce are legătură directă cu e-medicina.md. trimis de dvs prin email sau furnizat în orice altă modalitate, devin proprietatea e-medicina.md şi sunt protejate de legislaţia în vigoare a Republicii Moldova cu privire la drepturile de autor. De asemenea, textele postate de utilizatori la capitolele „Comentează” şi email, devin proprietatea e-medicina.md. În cazul informaţiilor şi conţinutului postat de utilizatorii înregistraţi sau terţe părţi ori parteneri pe site-ul e-medicina.md, dreptul de autor şi responsabilitatea asupra acestora aparţin în totalitate celor care au publicat informaţia. În cazul conţinutului, preluat de la parteneri, în baza acordurilor încheiate, acestea sunt identificate prin menţionarea numelui partenerului lânga textul sau imaginea respectivă.

Puteţi folosi conţinutul e-medicina.md doar pentru necesităţile dvs. personale, iar acţiunile descrise sunt interzise, în lipsa obţinerii în prealabil a unei permisiuni scrise din partea e-medicina.md:

a. îndepărtarea însemnelor ce identifică dreptul de autor al e-medicina.md asupra conţinutului;

b. modificarea, publicarea, transmiterea, retransmiterea în orice mod, precum şi participarea la transferul, vânzarea, distribuţia unor materiale realizate prin reproducere, modificare sau afişarea conţinutului, în lipsa obţinerii în prealabil a unei permisiuni scrise din partea noastră;

c. reproducerea sau stocarea informaţiei, precum şi trimiterea acestora către alt website, server sau alt mijloc de stocare a informaţiei, dacă scopul acestei activităţi este unul comercial.

Este interzisă utilizarea conţinutului e-medicina.md în alte scopuri, decât cele permise expres de prezentul document sau de legislaţia în vigoare. Cererile de utilizare a conţinutului în alte scopuri, decât cele permise expres de prezentul document pot fi trimise pe adresa de email a redacţiei e-medicina.md

În condiţiile, în care consideraţi că un anumit conţinut, aflat pe site-ul e-medicina.md, încalcă drepturile dvs. de proprietate intelectuală, la viaţa privată, la publicitate sau alte drepturi, sunteţi rugat să trimiteţi un email la redactie e-medicina.md cu referire la drepturile încălcate, pentru a permite administratorilor să acţioneze în conformitate cu dispoziţiile legale.

Este interzisă utilizarea mărcii e-medicina, fără un accord în scris al proprietarului.

  1. Suspendarea accesului

e-medicina.md poate, fără orice altă notificare sau formalitate, şi fără ca acest lucru să necesite explicarea poziţiei sale, să suspende sau să blocheze accesul dvs. la conţinutul site-ului sau la o parte a acestuia.

  1. Modificări aduse site-lui

e-medicina.md işi rezervă dreptul de a suspenda, modifica, adăuga sau şterge în orice moment porţiuni ale conţinutului său. De asemenea, e-medicina.md işi rezervă dreptul de a restricţiona accesul utilizatorilor la o parte sau la întregul conţinut.

  1. Înregistrare, parole şi responsabilităţi

Accesul dvs. la serviciul de Newsletter sau unele facilităţi din site, necesită înregistrarea dvs. cu un nume de utilizator şi o parolă. Vă recomandăm să nu dezvăluiţi nimănui această parolă. e-medicina.md nu va cere niciodată parola conturilor dvs în mesaje prin poşta electronică sau telefon.

Din păcate, nici o transmisie de date prin intemediul internetului nu poate fi garantată 100%. În consecinţă, în ciuda eforturilor noastre de a vă proteja informaţia personală, e-medicina.md nu poate asigura sau garanta securitatea informaţiilor transmise de dvs. către noi, către şi de la serviciile noastre online. Vă avertizăm aşadar că, orice informaţie trimisă nouă, se va face pe propriul dvs. risc.

  1. Confidenţialitate

e-medicina.md respectă viaţa dvs. privată şi datele cu caracter personal, pe care le împărtăsiţi cu noi în momentul accesării acestui site. Aceaste texte au rolul de a vă pune la curent cu privire la ce tip de informaţie identificabilă, cum şi unde am putea-o folosi , cum înţelegem noi să protejăm ceea ce selectăm de la dvs., cine are acces la ea, şi cum pot fi corectate în timp inadvertenţele din informaţia preluată.

Scopul colectării datelor ne deschide noi posibilităţi, să informăm utilizatorii cu privire la noile ştiri apărute, despre participarea la concursuri ori la campanii promoţionale desfăşurate de e-medicina.md.

Confidenţialitatea şi protecţia informaţiilor primite de la dvs. sunt de o importanţă mare pentru noi. e-medicina.md nu oferă informaţia colectată unor terţe persoane, fără consimţământul dvs. expres şi prealabil.

Accesul dvs. la anumite servicii şi informaţii din site este protejat de o parolă.

În momentul, în care noi primim informaţiile transmise de dvs. vă garantăm că vom depune toate eforturile, pentru a asigura securitatea acestora în sistemele noastre, conform standardelor de securitate impuse de legislaţia eixstentă în Republica Moldova.

e-medicina.md nu va dezvălui nici un fel de informaţie identificabilă despre utilizatorii săi către terţe părţi, fără a primi mai întâi consimţământul expres al utilizatorilor în această privinţă.

În acelaşi timp însă, e-medicina.md poate dezvălui informaţii identificabile personal, atunci când legea prevede expres acest lucru, când este cerută de o autoritate competentă sau când este necesară pentru protejarea drepturilor şi intereselor e-medicina.md.

În concluzie, atunci când accesaţi site-ul e-medicina.md şi sunteţi rugat să ne dezvăluiţi informaţii despre dvs., o veţi face doar site-ului e-medicina.md, cu excepţia cazului când serviciul sau informaţia respectivă este oferită unui alt site sau serviciu, aflate în parteneriat.

De fiecare dată însă, când un astfel de serviciu este furnizat în parteneriat cu un alt site, veţi fi informat asupra acestui lucru. În ideea de a vă pune la dispoziţie servicii la standarde cât mai înalte, este necesară partajarea informaţiilor dvs. personale cu site-ul sau serviciul copartener. Dacă nu doriţi, ca aceste date ale dvs. să fie partajate, puteţi proceda în consecinţă, prin a nu permite transferul datelor prin neutilizarea acelui serviciu particular.

Dacă alegeti însă să acceptaţi partajarea datelor, trebuie să înţelegeţi că funizorii serviciului în parteneriat, pot avea practici separate de confidenţialitate şi de colectare a datelor. e-medicina.md nu are nici un fel de control şi nu poate garanta toate aspectele juridice, pe care le implică folosirea acestor practici independente de confidenţialitate.

  1. Publicitatea şi conţinutul furnizat de alte părţi

Anumite părţi ale conţinutului publicat pe e-medicina.md pot să fie furnizate de terţe persoane în baza relaţiilor contractuale. De asemenea, în interiorul conţinutului e-medicina.md pot fi incluse secţiuni de publicitate, în care se vor afişa mesaje ale unor terţe persoane. e-medicina.md nu este responsabil în nici o măsură asupra conţinutului furnizat de terţe persoane, indiferent că acesta este publicitar sau nu. De asemenea, e-medicina.md nu este responsabilă de conţinutului paginilor externe, la care se face trimitere din interiorul său.

  1. Legea care guvernează acordul

Drepturile şi obligaţiile părţilor, impuse de prezentul acord, precum şi toate efectele juridice, pe care le produce prezentul accord, vor fi interpretate şi guvernate de legile Republicii Moldova aflate în vigoare. Orice litigiu, care are ca obiect acest accord, va fi adus spre soluţionare în faţă instanţelor din Rebublica Moldova.

Consultații online cu medicul

X