Analize de laboratorBiochimie

FibroTest

Acest test este un algoritm de testare patentat dezvoltat de BioPredictive. FibroTest combină 5 biomarkeri standard (gamma-glutamiltransferaza, bilirubina totală, alfa-2-macroglobulina, apolipoproteina A1 și haptoglobina). ActiTest adaugă un marker pentru activitatea inflamatorie (alanina aminotransferaza: ALT). Acești markeri sunt ponderați în funcție de vârsta și sexul pacientului.

Testarea este conformă cu recomandările tehnice și aprobările BioPredictive.

Fibroza și activitatea inflamatorie sunt cele 2 cauze principale ale bolii hepatice.

INFORMATII CLINICE

FibroTest-ActiTest estimează nivelurile de fibroză și ciroză din ficat, precum și nivelul activității necroinflamatorii. Estimarea se face prin măsurarea a 6 biomarkeri serici standard (gamma-glutamil transferaza, bilirubina totală, alfa-2-macroglobulina, apolipoproteina A1, haptoglobina și alanina aminotransferaza). Scorul de activitate este o măsură a inflamației ficatului cauzată de boală. Rezultatele acestor teste sunt combinate cu vârsta și sexul pacientului pentru a estima scorurile de fibroză hepatică și activitate inflamatorie.

Fibroza hepatică este de obicei comparată cu o formă de țesut cicatricial care progresează în tot ficatul. Cel mai grav stadiu al fibrozei este cunoscut sub numele de ciroză.

👉HeroDoc: Consultatii medicale online

INTERPRETARE

FibroTest-ActiTest oferă un scor care evaluează fibroza hepatică (F0-F4) și un scor care evaluează activitatea inflamatorie hepatică (A0-A3). Interpretarea punctajului este prevăzută în raport. Rezultatele individuale din cele 6 teste componente sunt, de asemenea, furnizate cu intervale de referință specifice instituției.

Fibroza este raportată în raport cu o scară cuprinsă între F0-F4 (F0=fără fibroză, F1=fibroză minimă, F2=fibroză moderată, F3=fibroză avansată, F4=fibroză severă). Scorurile de fibroză se pot suprapune (de exemplu, F0/F1, F1/F2).

Activitatea este raportată relativ la o scală care variază de la A0-A3 (A0=fără activitate, A1=activitate minimă, A2=activitate semnificativă, A3=activitate severă). Scorurile activității se pot suprapune (de exemplu, A0/A1, A1/A2).

ATENȚIE
Amână testul în situații tranzitorii care ar putea modifica componentele FibroTest-ActiTest, cum ar fi:

-Hemoliza acuta, care ar putea scadea haptoglobina si creste bilirubina neconjugata

-Hepatită acută, fie că este indusă de medicamente, virală (superinfecție cu virusul hepatitei A: HAV, virusul hepatitei B: HBV, virusul Epstein-Barr: EBV) sau autoimună. Necroza hepatică masivă duce la o creștere mare a transaminazelor și a bilirubinei totale.

-Inflamație acută, ca și în cazul infecțiilor bacteriene sau virale concomitente: infecție bronhopulmonară sau urinară. Creșterea mare a haptoglobinei poate duce la rezultate fals negative.

  • Colestază extrahepatică, cum ar fi litiază biliară

Sfatul unui specialist în boli hepatice trebuie căutat pentru interpretare în stările cronice în care componentele testului ar putea fi modificate, cum ar fi hemoliza cronică, în special la pacienții cu proteză valvulară cardiacă; boala Gilbert; inhibitori de protează utilizați în tratamentul HIV, care pot crește bilirubina neconjugată (Indinavir, Atazanavir); sau gamma glutamiltransferaza (GGT) și alanina aminotransferaza (Ritonavir).

Interpretarea FibroTest a fost validată la pacienții cu transplant renal. La pacienții cu insuficiență renală sau care fac dializă, FibroTest a avut o valoare diagnostică acceptabilă, deși mai mică decât la pacienții transplantați.

Ca regulă generală, valorile extreme izolate ale uneia din cele 6 componente ar trebui să semnaleze prudență în interpretarea rezultatelor, în special în următoarele cazuri:

-Haptoglobina sub 12 mg/dL, la care trebuie exclusa hemoliza sau anhaptoglobinemia (mai frecventa la pacientii din Africa de Vest).

-Haptoglobina peste 320 mg/dL, la care trebuie exclusa inflamatia acuta.

-Transaminaze peste 622 UI/L, la care trebuie exclusă hepatita acută.

  • Bilirubina peste 1,75 mg/dL si GGT sub 50 UI/L, la care trebuie suspectat sindromul Gilbert.

-Alfa2-macroglobulina peste 590 mg/dL

În caz de discordanță între rezultatul biopsiei și rezultatul FibroTest, este indicat să solicitați sfatul unui specialist în boli hepatice.

Haptoglobina este un reactant de fază acută și crește odată cu inflamația sau necroza tisulară. Haptoglobina scăzută este normală în primele 3 până la 6 luni de viață; testarea nu se efectuează pe pacienți cu vârsta mai mică de 2 ani conform BioPredictive.

Activitatea GGT este inductibilă de medicamente precum fenitoina și fenobarbitalul și, prin urmare, creșterile nu ar trebui să fie considerate indicative ale bolii hepatice până când consumul de droguri este exclus. Creșteri se observă și după ingestia de băuturi alcoolice. În cazuri foarte rare, gammapatia, în special, de tip IgM (macroglobinemie Waldenstrom) poate provoca rezultate nesigure.

Probele de bilirubină trebuie protejate de lumină și analizate cât mai curând posibil. Probele cu hemolizare grosieră trebuie respinse deoarece hemoglobina inhibă reacția diazo și pot fi observate rezultate fals scăzute. Compușii care concurează pentru situsurile de legare de pe albumina serică contribuie la scăderea biliruului seric nivelurile bin (de exemplu, penicilină, sulfisoxazol, acid acetilsalicilic).

sursa: mayocliniclabs.com

Related Articles

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

Consultații online cu medicul

X